Μαρούσι 17/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Επισκευή αντλίας ανακυκλοφορίας της Ρ2 σύμφωνα με την με αρ.781/4312 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 23/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή αντλίας ανακυκλοφορίας της κολυμβητικής δεξαμενής Ρ2 με τα παρακάτω στοιχεία

Τύπος αντλίας SPECK PUMPEN

Type 125/250

N+263894/2

H=15m , Q=230m³/h

N=1470 1/min

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 23/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 781/4312.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών