Μαρούσι 29/10/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

 

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα επισκευή αντικραδασμικής βάσης έδρασης αντλιών-κυκλοφορητών σύμφωνα με την με αρ.962/4329 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 06/11/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή ανικραδασμικής βάσης έδρασης αντλιών κυκλοφορητών για το λεβητοστάσιο στο Κολυμβητήριο σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που παρακάτω περιγράφονται στο επισυναπτόμενο

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 06/11/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών