ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

« ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Για περισσότερα διαβάστε εδώ

Διευκρινιστική Απάντηση για την επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υπεβλήθησαν προς το Τμήμα Προμηθειών που αφορούν στην ενότητα «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» , εδάφιο 4, η σωστή εγγραφή είναι «φωτοαντίγραφο αδειοδότησης της εταιρείας» (όπως κι αν αυτό αποδεικνύεται , ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου).

 

Βασίλειος Καρασούλης

Τμηματάρχης Προμηθειών