1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 30.000 € / ημέρα εκδήλωσης
20.000€/μέρα προετοιμασίας
1α. ΑΙΘΟΥΣΑ «Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ» 2.500 € / ημέρα εκδήλωσης
1.200 €/ημέρα προετοιμασίας
2β. ΣΑΛΟΝΙ V.I.P. 2.000 € / ημέρα
1.000€/ημέρα προετοιμασίας
2. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 20.000 € / ημέρα εκδήλωσης
10.000€/ημέρα προετοιμασίας
3. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
3α. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ (Α΄ ΔΙΑΖΩΜΑ): 2.500 € / ημέρα εκδήλωσης , 1250€ / ημέρα προετοιμασίας
(Β΄ ΔΙΑΖΩΜΑ): 2.500 € / ημέρα εκδήλωσης , 1250€/ ημέρα προετοιμασίας
4. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ (Κ. ΠΙΣΤΑ) 3.500 € / ημέρα εκδήλωσης
1.500€ / ημέρα προετοιμασίας
5. ΤΕΝΝΙΣ
5α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ 4.000 € / ημέρα εκδήλωσης , 2.000€ / ημέρα προετοιμασίας
5β. Κ1 3.000 € / ημέρα εκδήλωσης , 1500€/ ημέρα προετοιμασίας
5γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 500 € / ημέρα εκδήλωσης
6. ΑΓΟΡΑ 10.000 € / ημέρα εκδήλωσης (ολόκληρη)
5.000€/ ημέρα προετοιμασίας
5.000 € / ημέρα εκδήλωσης (η μισή)
2.000€/ ημέρα προετοιμασίας
7. ΤΕΙΧΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 8.000€/ημέρα εκδήλωσης (ολόκληρο)
4.000€/ημέρα προετοιμασίας
8. ΡΩΜΑΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 1.500 € / ημέρα εκδήλωσης
700€/ημέρα προετοιμασίας
9. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 400 €/μέρα
200 € /μισή μέρα
10. ΠΑΡΚΙΝΓΚ 2.000€/ημέρα εκδήλωσης , 1.000€/ ημέρα προετοιμασίας