ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569 Μαρούσι 28/11/13

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα ενοικίαση παλετοφόρου για μεταφορά χημικών σύμφωνα με την με αρ.1009/4333 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 05/12/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την μίσθωση παλετοφόρου ηλεκτροκίνητου για τη μεταφορά χημικών στο κολυμβητήριο .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 05/12/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1009/4333.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ