Μαρούσι 10/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Ενοικίαση ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου σύμφωνα με την με αρ.313/9442 εισήγηση του Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 12/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την ενοικίαση ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου για ένα μήνα για τη μεταφορά των δεξαμενών χλωρίου στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr, μέχρι την 12/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 313/9442. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών