Μαρούσι 09/09/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

3η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα ενοικίαση αυτοκινούμενης εργοεξέδρας 12μ σύμφωνα με την με αρ.354/4154 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 16/09/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την ενοικίαση μιας αυτοκινούμενης ηλεκτρικής εργοεξέδρας σε ύψος εργασίας 12μ για χρόνο εργασιών 7 ημέρες.

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 16/09/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 354/4154. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών