Μαρούσι 17/10/16

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα ενεργοποίηση νέου πακέτου στις υπάρχουσες τηλεφωνικές συνδέσεις του Ο.Α.Κ.Α σύμφωνα με την με αρ.606/9247 εισήγηση του Η-Μ Εγκαταστάσεων.(έως 01/11/16)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την ενεργοποίηση νέου πακέτου με πιθανή αλλαγή παρόχου στις υπάρχουσες τηλεφωνικές συνδέσεις που περιλαμβάνουν 2 ISDN – 35 ISDN – 30PSTIN, παροχή σύνδεσης και ενεργοποίηση κατάλληλου κυκλώματος INTERNET τουλάχιστον 70Mbps ,μέσω οπτικής ίνας στο κεντρικό Στάδιο, του παρόχου δια μέσου της βέλτιστης διαδρομής που θα επιλεγεί σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Ο.Α.Κ.Α.

Ελάχιστες Απαιτήσεις εισήγησης 9247

 

Για την εισήγηση 9247 οι ελάχιστες απαιτήσεις περιγράφονται παρακάτω:

Ενεργοποίηση νέου πακέτου με πιθανή αλλαγή παρόχου στις υπάρχουσες τηλεφωνικές συνδέσεις στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ που περιλαμβάνουν :

2 ISDN PRI (60 καναλιών φωνής) με σύνδεση στο Τηλεφωνικό Κέντρο.

35 ISDN (2 Κανάλια φωνής) οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και 7 MSN, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν Internet ADSL 24M, απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά και χρόνο ομιλίας 360’ προς κινητά

30 PSTN (1 Κανάλι φωνής), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν Internet ADSL 24M, απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά και χρόνο ομιλίας 300’ προς κινητά.

 

Παροχή, σύνδεση και ενεργοποίηση κατάλληλου κυκλώματος Internet τουλάχιστον 70Μbps μέσω οπτικής ίνας στο Κεντρικό Στάδιο του παρόχου , μέσω της βέλτιστης διαδρομής που θα υποδειχτεί σε συνεργασία τις υπηρεσίες του ΟΑΚΑ,εφόσον απαιτηθεί η εγκατάσταση νέας.

 

Ο πάροχος θα πρέπει να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την Σύνδεση καθώς και την ενεργοποίηση όλων των παραπάνω χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος.

 

Ο πάροχος δεσμεύεται για πλήρη αποκατάσταση βλαβών

στις παραπάνω τηλεφωνικές συνδέσεις εντός 24 Ωρών από την αναγγελία βλάβης.

 

Το ΟΑΚΑ δεν δεσμεύετε από τον πάροχο με ελάχιστο χρόνο παραμονής, διακοπή συμβολαίου ή τέλη απενεργοποίησης των τηλεφωνικών συνδέσεων των οποίων θα διακοπούν και οι αριθμοί των οποίων θα μεταφερθούν στις γραμμές ISDN PRI του Τ/Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων και να υποβάλουν υποψηφιότητα για την επιλογή τους μέσω παρουσίασης του πακέτου που προσφέρουν ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης όπου και θα υποβάλουν και τις οικονομικές τους προσφορές , μέχρι την 01/11/16 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 606/9247.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569 και 210-6834562

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών