ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                           

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                              Μαρούσι, 29.10.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                  Αρ.Πρωτ.: 786/3462

                         

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ψευδοροφής ορυκτών ινών 150m2 με επιφάνεια τύπου σκουλήκι, διαστάσεων 600Χ600Χ15 mm με απλό τελείωμα για το Κεντρικό Στάδιο, σύμφωνα με την με αρ. 786/3462 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 12/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 850,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ψευδοροφής ορυκτών ινών 150m2 με επιφάνεια τύπου σκουλήκι, διαστάσεων 600Χ600Χ15 mm με απλό τελείωμα για το Κεντρικό Στάδιο, σύμφωνα με την με αρ. 786/3462 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3462

(ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και μεταφορά  ψευδοροφών, σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

 

  • 150 m2 (30 συσκευασίες)  Ψευδοροφής ορυκτών ινών της KNAUF AMF,  τύπος  Feinfresko SK   με επιφάνεια τύπου σκουλήκι , διαστάσεων 600x600mm, πάχους 15mm, με απλό τελείωμα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 12/11/2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 15/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 786/3462.

 

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

                                                                                             

 

                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                           Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ