Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2005, η εταιρεία εμπορίας και διανομής καλλυντικών ειδών και αρωμάτων LR International Hellas ΕΠΕ, πραγματοποιεί στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο εκδήλωση βραβεύσεων.