ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 04/05/ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Φιλιππίδου Μαρία                                       Αριθμ.Πρωτ.: 320/15748

ΤΗΛ : 210-6834569                                             

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING (εισηγ. 15748 έως 15.05.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια του παρακάτω υλικού, που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο του DOPING (για χρήση στο Παρασκευαστήριο και στο πλύσιμο γυάλινων συσκευών εργαστηρίου)

  • Αντικατάσταση Μίας (1) Στήλης Απιονισμένου Ύδατος Τύπου ZALION 2000 Με Εγγύηση Ενός (1) Έτους (κωδικός 2,004)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com έως 15.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 320/15748. Πληροφορίες κα. . Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                     Παπαγιαννίδου Κων/να