ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία                                 Μαρούσι, 28 Απριλίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 236/0863

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                               21PROC008544908

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση  θυρίδων φωτιστικών  ιστών του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ,0863 έως 10.05.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και τοποθέτηση  θυρίδων φωτιστικών  ιστών   :

 Α) Κατασκευή και τοποθέτηση θυρίδων στους ιστούς φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο

 Β) Συντήρηση και βαφή περιμετρικά των θυρίδων .

    Σημείωση : Υποχρεωτική επίσκεψη των ενδιαφερομένων .

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 10/05/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 236/0863. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 11/05/2021 , ημέρα Τρίτη   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 2.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Θ. ΚΥΡΟΥΣΗ     τηλ.    210- 6868450 -451  .

 

 

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ