ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία                                 Μαρούσι, 28 Απριλίου  2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 240/0320

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                            21PROC008544783

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κολυμβητικών διαδρομών για αντικατάσταση των φθαρμένων στην πισίνα Ρ3 του  κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητηρίου    (εισηγ,0320 έως 10.05.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια 4 τεμ.  25 μέτρ. κολυμβητικών διαδρομών  :

 Συρματόσχοινο , Αντικυματικές με μηχανισμό σύσφιξης με καστάνια στην μία πλευρά και ανοξείδωτο ελατήριο στην άλλη άκρη . Να έχουν προδιαγραφές FINA με σχετική βεβαίωση για χρήση και σε αγώνες .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 10/05/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 240/0320. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 11/05/2021 , ημέρα Τρίτη   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 2.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Θ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ     τηλ.    210- 6850200 .

 

 

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                         ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ