Μαρούσι 02/03/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Είδη ατομικής προστασίας και εργαλεία χειρός προσωπικού τμήματος πρασίνου σύμφωνα με την με αρ.72/4083 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου (έως 10/03/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω:

προσωπίδες προστασίας(τεμ.10)

γάντια εργασίας λεπτά (ζεύγη 20)

φόρμες ολίγων χρήσεων (τεμ.20)

κλαδευτήρια χειρός (ψαλίδια) (τεμ.7)

τσάπες (πλήρεις) (τεμ.5)

τσουγκράνες (πλήρεις) (τεμ.5)

αντικατάσταση πλακέτας LCB2 (τεμ.1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 10/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 102/8736. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών