Μαρούσι 07/07/14

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

14PROC002137885

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

Θέμα Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την με αρ.367/6952 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών (έως 14/07/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την λειτουργία του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 14/07/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 367/6952.

Η ημερομηνία διεξαγωγής θα καθορισθεί με επικοινωνία στο τμήμα Προμηθειών τηλ.210-6834569.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

 

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών