ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569 Μαρούσι 23/09/13

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Θέμα διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου σύμφωνα με την με αρ.822/4025 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 30/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την διεξαγωγή ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου με θέμα την ¨ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ¨ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 30/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 822/4025.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ