Επισημαίνουμε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών θα γίνει στις 23/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και όχι 23/04/2018 όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε.

 

Διακηρυξη ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 15848_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4μηνης ΦΥΛΑΞΗΣ 15848_signed

ΤΕΥΔ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 15848