Για ολόκληρη τη διακήρυξη δείτε παρακάτω  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3ΜΗΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 2018