ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ 15/04/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 2019-21 (15051) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 15051 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ