ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 31172

Σε συνέχεια απόφασης ΔΣ του Ο.Α.Κ.Α.

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ