Έκπληξη και απορία προκάλεσαν όσα είπαν ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ Κώστας Φιλιππίδης και ο προπονητής του Δημήτρης Κυτέας σε συνέντευξη τύπου, σχετικά με δήθεν ευθύνες του Ολυμπιακού Σταδίου στην κατάσταση των υποδομών προπόνησης του αθλητή.

Το ΟΑΚΑ μισθώνει τις εγκαταστάσεις του. Μεταξύ των μισθώσεων είναι και αυτή του ΣΕΓΑΣ. Η σχετική σύμβαση αναφέρει μεταξύ άλλων: ο μισθωτής (ΣΕΓΑΣ) οφείλει να κάνει επιμελή χρήση του μισθίου, ευθυνόμενος σε αποκατάσταση φθοράς ή βλάβης, την οποία ήθελε υποστεί το μίσθιο, πέραν της συνήθους χρήσης του. Επίσης στους παραπάνω αναφερόμενους χώρους άθλησης, των οποίων ο ΣΕΓΑΣ δεν θα έχει αποκλειστική χρήση, αυτός θα φέρει την ιδία παραπάνω ευθύνη, εφόσον αποδεδειγμένα η πρόκληση τυχόν ζημιών, βλαβών, φθορών κλπ στους χώρους αυτούς, στα κινητά πράγματα και στα αθλητικά όργανα του ΟΑΚΑ ,θα οφείλεται σε υπαίτιες πράξεις η παραλείψεις των προσώπων γενικά που θα κάνουν χρήση αυτών και θα σχετίζονται ,καθοιονδήποτε τρόπο με το ΣΕΓΑΣ (αθλητές, υπάλληλοι ΣΕΓΑΣ, προπονητές κλπ).

Ο ΣΕΓΑΣ, ο οποίος είναι ο παλαιότερος μισθωτής της εγκατάστασης από το 1984, έχοντας ουσιαστικά αποκλειστική χρήση αυτής , μαζί με όλα τα όργανα που του έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από το ΟΑΚΑ, έχει και την ευθύνη αποκατάστασης. Παρόλα αυτά το ΟΑΚΑ, με καλή θέληση και προκειμένου να διευκολύνει τους αθλητές, μετά το πέρας μεγάλων διοργανώσεων, προέβαινε σε αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού με νεώτερο, χωρίς να έχει την υποχρέωση, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των Εθνικών ομάδων.

Επιπλέον το ΟΑΚΑ προέβη πρόσφατα στην στεγανοποίηση του χώρου προπόνησης των αθλητών, ένα έργο με πολύ υψηλό κόστος που εκκρεμούσε για περισσότερο από 10 χρόνια το οποίο γνωρίζει πολύ καλά η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ.