ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2022

 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με όσα ανυπόστατα και παραπλανητικά ανακοίνωσε η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης”, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Σεβόμαστε τον θεσμικό ρόλο της ΕΦΟΑ, όμως αδυνατούμε να κατανοήσουμε την εντελώς ετεροχρονισμένη και ανακόλουθη στάση, αλλά και τακτική εντυπώσεων που επέλεξε να ακολουθήσει, αποποιούμενη την πολυετή απουσία της από τις δημόσιες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ και αποσιωπώντας την κατ’ εξακολούθηση ενεργό δράση της για την διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος σε Ιδιωτικά Κέντρα Αντισφαίρισης της επιλογής της.

Δηλώνουμε, επιπλέον, ότι εσφαλμένα αναφέρεται ότι αποτρέψαμε και δεν ενθαρρύναμε την μερική ή ολική εγκατάσταση και συμμετοχή της ΕΦΟΑ στην λειτουργία του Κέντρου Αντισφαίρισης.

Ειδικότερα, πράγματι από τον Απρίλιο του 1999 έως τις αρχές του έτους 2001 υφίστατο μισθωτική σχέση μεταξύ ΟΑΚΑ και ΕΦΟΑ για το σύνολο των τότε εγκαταστάσεων, η οποία λύθηκε αμφιμερώς εν όψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων του 2004.

Έκτοτε, ουδεμία επιστολή των Διοικούντων της ΕΦΟΑ δεν κατατέθηκε στις Διοικήσεις του ΟΑΚΑ και ως εκ τούτου ουδεμία αρνητική απάντηση δεν έλαβαν, γεγονός που δύναται να επιβεβαιώσει και ο Πρόεδρος της ΕΦΟΑ, ο οποίος κατά τα έτη 2004 – 2007 ήταν διορισμένο μέλος, εκ μέρους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ.

Οι μόνες επιστολές της ΕΦΟΑ, που τηρούνται στο αρχείο του Οργανισμού κατά τα έτη 2005- 2012 και 2021, αφορούν αιτήματα για την διεξαγωγή αγώνων και μόνο.

Επί της αναφοράς, τώρα, για την ανάληψη εκ μέρους της Ομοσπονδίας της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Εθνικών Ομάδων Ανδρών Davis Cup το έτος 2010, παρέλειψε η Ομοσπονδία να ενημερώσει ότι κατέβαλλε το οφειλόμενο ποσό μόλις το έτος 2019, μετά από την κατάθεση και κοινοποίηση σχετικής αγωγής του ΟΑΚΑ. Οφειλή που εντέλει επιλύθηκε εξωδικαστικά.   

Όσο για τον ισχυρισμό της ΕΦΟΑ ότι η Διοίκηση του Σταδίου την απέκλεισε σκοπίμως από τα τεκταινόμενα της μακροχρόνιας εκμίσθωσης του Κέντρου Αντισφαίρισης, είναι εσφαλμένος, καθότι η βούληση της Διοίκησης του ΟΑΚΑ ήταν γνωστή από τον Ιούλιο του 2020 και τελούσε σε γνώση και της ΕΟΕ.

Τέλος, μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η ΕΦΟΑ προβάλλει αιτιάσεις περί σκόπιμου και συντεταγμένου αποκλεισμού της,  καθώς δεν παρενέβη ούτε κατά την διαγωνιστική διαδικασία που έλαβε χώρα  κατά το έτος 2020, ούτε υπέβαλλε διευκρινιστικές ερωτήσεις ή ένσταση είτε εγγράφως, είτε μέσω των εκπροσώπων της ΕΟΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ, κατά του νυν Διαγωνισμού εκμίσθωσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη πριν την περαίωση της διαδικασίας, αλλά τουναντίον εμφανίζεται στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Διοίκηση του Σταδίου αρνούμενη όσα της αποδίδονται από την ΕΦΟΑ, την καλεί να ανακαλέσει τις λανθασμένες αναφορές της και από κοινού να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του Αθλήματος.           

 

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών

“Σπύρος Λούης”