ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε συνέχεια της  ανάρτησης του Δελτίου Τύπου  που έδωσε στην δημοσιότητα στις 29.3.2018 η  Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας προς ενημέρωση των σωματείων-μελών της Ε.Ο.Π. επ’ ευκαιρία και εξ αφορμή ς της σύγκλησης της  Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Π. αναφέροντας ότι:

 …..«Ως  προς την υποτιθέμενη οφειλή της Ε.Ο.Π. προς το Ο.Α.Κ.Α., για όλη την υποτιθέμενη αυτή οφειλή μέχρι τα τέλη του 2016 υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα για ποσό 948.596,96 ευρώ, χωρίς να υπάρχει μέχρι και σήμερα απόφαση σε βάρος της Ε.Ο.Π. για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού. Αντίθετα, έχει εκδοθεί απόφαση που δικαιώνει την Ε.Ο.Π. σε αγωγή του Ο.Α.Κ.Α. για τα γραφεία, την αίθουσα εκδηλώσεων και τον αγωνιστικό χώρο με αιτούμενο ποσό 416.530,48 ευρώ, υπάρχει ερημοδικία (μη παράσταση) του Ο.Α.Κ.Α. σε αγωγή του για υπηρεσίες ντόπινγκ με αιτούμενο ποσό 128.765,43 ευρώ, ενώ ευελπιστούμε για θετική εξέλιξη και στις υπόλοιπες υποθέσεις με το Ο.Α.Κ.Α. που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων. Επισημαίνουμε ενδεικτικά ότι για καμία από τις αναφερόμενες συμβάσεις για τα δικαστήρια αυτά δεν έχει προσκομιστεί, μολονότι ζητήθηκε, ούτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α. για τη σύναψη ή έγκρισή της ούτε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για έγκριση μιας τέτοιας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α.».

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων και άστοχων ειδήσεων αναφέρουμε με σοβαρότητα και ευθύνη  τα ακόλουθα, τα οποία αποδεικνύονται  ανά πάσα στιγμή:

  • Επί της αγωγής του ΟΑΚΑ κατά της ΕΟΠ  για οφειλόμενα μισθώματα συνολικού ποσού 416.530,48 ευρώ, εξεδόθη η 2358/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία  δεν δέχτηκε την  αγωγή μας, για δικονομικούς λόγους και  δεν υπεισήλθε στην ουσία της υπόθεσης και  ως εκ τούτου δεν έλαβε χώρα καμία δικαίωση της ΕΟΠ. Επ’ αυτής άλλωστε ασκήθηκε το προβλεπόμενο ένδικο μέσο της εφέσεως, η συζήτηση της οποίας είχε προσδιοριστεί για τις 17.4.2018, όπερ και συζητήθηκε κατ’ αντιμωλίαν και αναμένεται η έκδοση της σχετικής αποφάσεως, γεγονός που εν γνώσει του αποκρύβει ο συντάκτης του Δελτίου Τύπου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει απολεσθεί οριστικώς η σχετική υπόθεση.
  • Επιπροσθέτως επί του θέματος της ερημοδικίας επί της ασκηθείσας αγωγής του ΟΑΚΑ κατά της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας αναφορικά με οφειλές της προς το ΟΑΚΑ από ελέγχους Ντόπινγκ, συνολικού ποσού 128.765,43 ευρώ, λησμονεί σκοπίμως να πληροφορήσει τα Σωματεία – μέλη του, που κάποια εξ αυτών είχαν καταθέσει και αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΕΟΠ, την οποία και μεταγενεστέρως ματαίωσαν, ότι από τις 2.2.2017 ημερομηνία συζητήσεως της αγωγής μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία δικαστική απόφαση καθώς και ότι το Ο.Α.Κ.Α δεν έχει απολέσει το δικαίωμα της  εφέσεως  το οποίο θα ασκήσει με την έκδοση της σχετικής απόφασης και η υπόθεση θα συζητηθεί στην ουσία της αφού θα προβληθούν όλοι οι ισχυρισμοί που θα πρότεινε και πρωτοδίκως. 

 

                    Σε ένα μόνο σημείο θα συμφωνήσουμε με το Δελτίο Τύπου της ΕΟΠ,  ότι το διεκδικούμενο, επί τη βάσει των κατατεθέντων αγωγών,  ποσό από το ΟΑΚΑ κατά της ΕΟΠ ανέρχεται μέχρι το 2016 στο ποσό των  948.577,96 Ευρώ ενώ μέρος της εν λόγω οφειλής  και δη ποσού 618,666,38 ευρώ έχει αναγνωριστεί από τον τ. Πρόεδρο της ΕΟΠ κον. Τερζή Αθανάσιο με την από 17.12.2012 υπεύθυνη δήλωση του περί αναγνώρισης οφειλής, στοιχεία για τα οποία θα αποφανθεί η  Ελληνική Δικαιοσύνη. 

                     Διαφωνούμε ριζικά όμως σε κάθε τακτικισμό και σε κάθε προσπάθεια μετατόπισης του υπαρκτού προβλήματος της συνεχούς διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ομοσπονδίας, στρεφόμενη με μηνύσεις για δήθεν ψευδορκία  κατά των Υπαλλήλων  του Ο.Α.Κ.Α που παρίσταντο ως μάρτυρες στην ακροαματική διαδικασία,   κατανοώντας σε ένα βαθμό και την πίεση που θέλει να ασκήσει για εκτόνωση των εσωτερικών διαχειριστικών προβλημάτων της.  αλλά δεν καταλαβαίνουμε τη στοχευμένη επίθεση στο χώρο του την φιλοξενεί τόσα χρόνια.

 

Επιπλέον το Ο.Α.Κ.Α ουδέποτε, παρόλο την υφιστάμενη και ουχί υποτιθέμενη  υπερημερία της  ΕΟΠ,  δημιούργησε προσκόμματα στην αγωνιστική  και προπονητική   λειτουργία της αλλά στάθηκε σύμμαχος  τόσο  της ίδιας της ομοσπονδίας και  των αθλητών της, όσο και της Εθνικής Ομάδας μας, κατανοώντας ότι δεν ευθύνονται οι αθλητές για την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει η ίδια περιέλθει, ενστερνιζόμενο τις αγωνίες των αθλητών και πράττοντας με αίσθημα ευθύνης προς τον Αθλητισμό και  για το οποίο θα περιμέναμε μία απλή αναφορά από τον συντάκτη. 

Περιμένουμε από την νέα Διοίκηση της ΕΟΠ  να πάρει θέση για το σχετικό Δελτίο Τύπου αλλά και τον συντάκτη να ανακαλέσει την λανθασμένες  αναφορές του.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ