Την Κυριακή 5/4/2015 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. μεγάλη άσκηση διάσωσης από την ομάδα Έρευνας και Διάσωσης « Θανάσης Μακρής » του οργανισμού « ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ » .

Ο χώρος διατέθηκε με χαρά από το Ο.Α.Κ.Α. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της ευαισθησίας που επιδεικνύει στα θέματα που αφορούν τα παιδιά.

Για το λόγο αυτό το προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. εργάστηκε στην εκδήλωση εθελοντικά

προσφέροντας τις υπηρεσίες του.