Μαρούσι 15/12/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 15PROC003502168

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου στο κλειστό Κολυμβητήριο σύμφωνα με την με αρ.618/6165 εισήγηση του Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 28/12/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την απόφραξη αποχετευτικού δικτύου στο κλειστό Κολυμβητήριο (μπροστά από το μηχανοστάσιο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 28/12/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 618/6165. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών