Μαρούσι 21/11/13

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα  αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων της Μέσης Τάσης (με οπτικές ίνες)σύμφωνα με την με αρ.1061/8656 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως  27/11/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων Μέσης Τάσης με τα παρακάτω:

Μετατροπέας πολύτροπης σε μονότροπη οπτική ίνα.(single mode to multi mode Finer Optic Converter) TELEBYTE MODEL 279/271A (τεμ.3)

Patch cords ST-ST οπτικής ίνας 20M μήκος (τεμ.3)

Patch cords ST-ST οπτικής ίνας μήκους 1m (τεμ.5)

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  στο FAX:210-6834021,  μέχρι την 27/11/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1061/8656.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών