Μαρούσι 25/02/14

Αρ.Πρωτ. 225/8664

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

14PROC001889239 2014-02-25

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων της Μέσης Τάσης (με οπτικές ίνες)σύμφωνα με την με αρ.225/8664εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 04/03/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων Μέσης Τάσης με τα παρακάτω:

Μετατροπέας πολύτροπης σε μονότροπη οπτική ίνα.(single mode to multi mode Finer Optic Converter) TELEBYTE MODEL 279/271A (τεμ.3)

Patch cords ST-ST οπτικής ίνας 20M μήκος (τεμ.3)

Patch cords ST-ST οπτικής ίνας μήκους 1m (τεμ.5)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 04/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 225/8664.Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών