Μαρούσι 04/11/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αποκατάσταση προβλημάτων των ανελκυστήρων προσώπων σύμφωνα με την ΚΥΑ-ΦΕΚ 2604/Β/2008 σύμφωνα με την με αρ.1012/4379 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 08/11/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση των προβλημάτων των ανελκυστήρων νπροσώπων σύμφωνα με την ΚΥΑ-ΦΕΚ 2604/Β/2008 και τον έλεγχο του φορέα πιστοποίησης ΕΛΤΕΠ.

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 08/11/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1010/4378.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών