Μαρούσι 08/01/14

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης σύμφωνα με την με αρ.3/8329 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 14/01/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης από αποθήκη αθλητικού υλικού προς θύρα 35 Κεντρικού Σταδίου (Σωλήνα PVC Φ75 ή 3’’σιδεροσωλήνας). Απαιτείται εκσκαφή σε μπετόν ,διαπίστωση ή αποκατάσταση βλάβης υδραυλικής , αποκατάσταση της επιφάνειας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 14/01/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 3/8329.

Πληροφορίες κ Β.Καρασούλης τηλ. 210-68634569 Γεωργάκης Δημήτρης 210 6834762

 

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών