Μαρούσι 13/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης σε 3 σημεία στο ΟΑΚΑ σύμφωνα με την με αρ.831/8314 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 24/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης σε 3 σημεία του ΟΑΚΑ (περιβάλλων χώρος Τένις(4¨σιδεροσωλήνας). ,θύρα 33 Κ. Σταδίου (3¨σιδεροσωλήνας) Ιατείο (5¨σιδεροσωλήνας).Απαιτείται εκσκαφή σε μπετόν και άσφαλτο, διαπίστωση και αποκατάσταση της επιφάνειας.

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 23/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 831/8314.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών