Μαρούσι 08/02/16

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC003660441

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αποκατάσταση βλάβης επικοινωνίας στο BMS του Ποδηλατοδρομίου σύμφωνα με την με αρ.634/4178 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 12/02/16)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της βλάβης επικοινωνίας στο BMS του Ποδηλατοδρομίου με τις παρακάτω εργασίες:

  1. αντικατάσταση κάτρας επικοινωνίας του συστήματος C=Bus Interface,1-BUS Κωδικός:CLIF-CBUS1-PC.

  2. Αντικατάσταση τροφοδοτικού κάρτας επικοινωνίας POWER SUPPLY 24V-1A Κωδικός:LAT24-2.

  3. Επανεγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανάδοχος πρέπει να είναι αξουσιοδοτημένος συνεργάτης της HONEYWELL.Επίσης θα αξιολογηθεί θετικά η εμπειρία του στο συγκεκριμμένο σύστημα.

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 12/02/16 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 634/4178. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών