Μαρούσι 23/03/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αντικατάσταση συσσωρευτών σε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα σύμφωνα με την με αρ.159/10372 και 158/10371 εισηγήσεις του τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων (έως 30/03/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια συσσωρευτών για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο 6V-225Ah (τεμ.12) με τα παρακάτω στοιχεία:

Υψος: 24cm,μήκος:26cm,πλάτος:18cm.

Αφορούν τα ηλεκτροκίνητα των τεχνικών του Κολυμβητήριου και του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 30/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 158/10371 και 159/10372. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών