Μαρούσι 16/02/16

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC003828429

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αντικατάσταση σπασμένων φωτοχειμάρρων του Ποδηλατοδρομίου σύμφωνα με την με αρ.39/5663 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (έως 02/03/16)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση 12 σπασμένων φωτοχειμάρρων στο Ποδηλατοδρόμιο.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ.210-6834773 κα Ε.Μαλανδράκη ,προκειμένου να επισκέπτονται το χώρο για επιμέτρηση των αναγκών αντικατάστασης.Στη συνέχεια μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 02/03/16 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 39/5663. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών