Μαρούσι 16/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Αντικατάσταση μπαταριών σε Υ/Σ σύμφωνα με την με αρ.748/12343 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 20/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση (προμήθεια και εργασία) των παρακάτω για τους Υ/Σ 4-5 του Κ.Σταδίου και του κλειστού κολυμβητηρίου.

  • Μπαταρίες κλειστού τύπου 12V/38Ah (τεμ.12)
  • Μπαταρίες κλειστού τύπου 12V/7Ah (τεμ.4)
  • Φορτιστής 48V (τεμ.1)
  • Οι εργασίες αντικατάστασης αφορούν τους παραπάνω αναφερόμενους Υ/Σ καθώς και τα συστήματα πυρανίχνευσης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 20/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 748/12343

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών