Μαρούσι , 19/02/2013

Αρ. Πρ.: 6/929

Αρ.Διακ.: 170

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να

ΤΗΛ: 210-6834569

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ XΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την εκμίσθωση χώρου στην εγκατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών (Μπάσκετ) του Ο.Α.Κ.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14/03/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», Κηφισίας 37, Μαρούσι.
Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. έως και τις 13/03/2013 και ώρα 14:30.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη από το γραφείο Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α.
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών στο τηλέφωνο 210-6834569.

Πέτρος Γαλακτόπουλος

«ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ»

Πρόεδρος Δ.Σ ΟΑΚΑ

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»