Πατήστε εδώ ΑΔΑ-_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ και εδώ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ,28.8.2018

 

Τα 10 γήπεδα προς μίσθωση είναι τα Κ6,Κ7,Κ8,Κ9,Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14 και Κ15.

 

     Κων/να Παπαγιαννίδου

Υπεύθυνη Τμήματος Προμηθειών.