Σας ενημερώνουμε ότι η καθορισθείσα ημερομηνία υποβολής των  προσφορών για τον με αρ. πρωτ. 06/1703/23-03-2020/ αρ.διακ. 266 συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την συντήρηση-επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ , λόγω των επικρατουσών εκτάκτων συνθηκών παρατείνεται, μέχρι την άρση των εκδοθέντων επιβαλλόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση των Κορωναιού COVID-19.

Θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α σχετικά με την επικείμενη λήξη ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διεξαγωγής της αποσφράγισης και αξιολόγησης  των .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                        

 

   Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Υπεύθυνη Τμήματος Προμηθειών

        ΟΑΚΑ “Σπύρος Λούης”

         Τηλ.επικ. 2106834569