«Σε συνέχεια εντολής της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ  , ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους  ότι   η  νέα  ημερομηνία λήξης  υποβολής των  προσφορών  του με αρ. πρωτ. 06/1703/23-03-2020/ αρ.διακ. 266 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά τη  συντήρηση-επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού  Κέντρου Αθηνών  «Σπύρος Λούης» είναι  η  Παρασκευή 15/05/2020  και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται  στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Επίσης,   η νέα   ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών είναι  η  Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 11.00 . Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο συνεδριάσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης.»

 

 

                                                                                   

                                                                                                        

 

   Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Υπεύθυνη Τμήματος Προμηθειών

        ΟΑΚΑ “Σπύρος Λούης”

         Τηλ.επικ. 2106834569