Σας γνωστοποιουμε την υπ αριθμ. Κ.Ο.Χ. 64/901/01/2012 ανακοινωση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρειας “ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ” με θέμα τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπολοιηση της πράξης “Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακη Ενότητα Βορείου Τομέα ” στο πλαισιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αναπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ”
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα εντυπα των αιτήσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (www.omorfiellada-kathariellada.gr)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στα τηλέφωνα 2106000035, 2106395143
κ. Αφεντάκη Ελευθερία