Η αίθουσα Γ. Κασσιμάτης του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. την Τρίτη 6/12/05 και από ώρα 13:00 μέχρι 18:00 ορίζεται ως σημείο συγκέντρωσης των λαμπαδηδρόμων της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας που διοργανώνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.