Σχετικά με τα αναγραφόμενα στο Τύπο που έχουν σχέση με το Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπινγκ του ΟΑΚΑ θα θέλαμε προς ενημέρωση της κοινής γνώμης να πληροφορήσουμε τα εξής:

1.Πράγματι το εργαστήριο Ελέγχου ντόπινγκ δεν μπόρεσε να τηρήσει απόλυτα τις προθεσμίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, γεγονός που οφείλεται στη μεγάλη επιβάρυνση που δέχθηκε από πλευράς δειγμάτων κατά τον μήνα Ιούνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό- χωρίς να αποτελεί δικαιολογία- δεν είναι ασυνήθιστο για τα εργαστήρια του βεληνεκούς του Ελληνικού, αν λάβει κανείς υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει προγραμματισμός στις αναλύσεις δειγμάτων, διότι πολλές δειγματοληψίες εκτελούνται πολλές φορές χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση πρόθεσή μας είναι, οι όποιες καθυστερήσεις έχουν παρατηρηθεί να εξαλειφθούν, με κάθε τρόπο, στο μέτρο του δυνατού.
2.Η εισαγωγή νέων και αγνώστων ουσιών στις γνωστές απαγορευμένες ουσίες του ελέγχου ντόπινγκ είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, εντός εργαστηρίου και στη WADA, μία διαδικασία όμως που εξασφαλίζει απόλυτα τους αθλητές από οποιαδήποτε άδικη κατηγορία χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
Καθημερινά το προσωπικό του Εργαστηρίου ανιχνεύει πλήθος γνωστών και αγνώστων ουσιών, απαγορευμένων και μη. Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής των νέων αγνώστων ουσιών και γίνει αυτοματοποίηση της ανίχνευσης του απαιτείται χρόνος. Οι δυνατότητες του Εργαστηρίου στην επεξεργασία και ταυτοποίηση των αγνώστων ουσιών ορίζονται από την πρακτική ανάγκη διατήρησης του χρόνου και του κόστους, δεδομένου ότι η έλλειψη αυτοματισμού απαιτεί ατομική επεξεργασία των αναλυτικών σημάτων από τους αναλυτές.
Για το λόγο αυτό η ατομική επεξεργασία αναλυτικών σημάτων δεν απαιτείται από τον κώδικα WADA και δεν είναι κοινή πρακτική σε κανένα αναγνωρισμένο Εργαστήριο του κόσμου.<br><br>
3.Σύμφωνα με το νέο κώδικα WADA ο επανέλεγχος αποθηκευμένων δειγμάτων πραγματοποιείται όταν έχουν ανιχνευθεί νέες ουσίες ή εφαρμόζονται νέες αναλυτικές τεχνολογίες. Προς την κατεύθυνση διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων το Εργαστήριο χρηματοδοτείται από την WADA από το 2004 γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη αλλά και την αξία του. Μάλιστα πρόσφατα ανιχνεύθηκε από το Εργαστήριο η ουσία methylhexanamine, γεγονός που έτυχε θετικών σχολίων εκ μέρους της WADA και αποτελεί πολύ σημαντικό χτύπημα προς αυτούς που διακινούν απαγορευμένες ουσίες και κρούει για άλλη μια φορά το κουδούνι του κινδύνου προς τους αθλητές ώστε να μη χρησιμοποιούν σκευάσματα που μπορεί να είναι επικίνδυνα στην υγεία τους. Εάν αυτή η επιτυχία έγινε μετά από επανέλεγχο ή όχι δειγμάτων, ελάχιστα ενδιαφέρει και θα έπρεπε να είχε προκαλέσει συγχαρητήρια και όχι αποδοκιμασία.
4.Η WADA έχει δημιουργήσει μηχανισμό ελέγχου των προδιαγραφών των 34 αναγνωρισμένων Εργαστηρίων παγκοσμίως. Ο μηχανισμός ελέγχου περιγράφεται εκτενώς στον κώδικα WADA, και βασίζεται στην επεξεργασία εργαστηριακών δεδομένων αλλά και σε ελέγχους – τουλάχιστον πέντε (5) ετησίως- ανά εργαστήριο. Συνεπώς η αναγνώριση WADA διασφαλίζει πλήρως την αξιοπιστία των αναλύσεων των δειγμάτων του Ελληνικού Εργαστηρίου.
5.Το Εργαστήριο και το ΕΣΚΑΝ, που είναι εγγυητής του, συνεργάζονται πάντα για το καλό του Ελληνικού Αθλητισμού-απόδειξη το πλήθος των θετικών αποτελεσμάτων – κυρίως για καθαρό αθλητισμό που πιστεύουμε ότι είναι πρόθεση όλων των εμπλεκόμενων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Κ.Α.