Μαρούσι 30/01/15

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού 15PROC002550344

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

Θέμα Ανάληψη μικροβιολογικού ελέγχου υδάτων για 8 κολυμβητικές δεξαμενές στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την με αρ.49/5496 εισήγηση του Κολυμβητηρίου (έως 09/02/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για τον μικροβιολογικό έλεγχο 8 δειγμάτων εβδομαδιαίως των κολυμβητικών δεξαμενών στο κολυμβητήριο συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας μεταφοράς και δειγματοληψίας των δειγμάτων για χρονικό διάστημα 6 μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών διενέργειας νέου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου.

Οι τιμή ανά δείγμα θα είναι ο τρόπος υποβολής της οικονομικής προσφοράς και θα συμπεριλαμβάνει το κόστος δειγματοληψίας και μεταφοράς από και προς το εργαστήριο των δειγμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 09/02/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 49/5496.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών