Μαρούσι 14/04/14

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 14PROC001989933 2014-04-14

Θέμα αγορά υποβρύχιου καθαριστή κολυμβητικών δεξαμενών σύμφωνα με την με αρ.353/9322 εισήγηση του Κολυμβητηρίου.(έως 22/04/140)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά ενός αυτόματου υποβρύχιου καθαριστή κολυμβητικών δεξαμενών για καθαρισμό κολυμβητικής δεξαμενής 50μ με αυτόματη ανάδυση. Κατά προτίμηση θα πρέπει να καλύπτονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά

  • Μεγάλη ταχύτητα λειτουργίας
  • Ταχύτητα αναρρόφησης ≥35m³
  • Αυτόματος προγραμματισμός για όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές
  • Ικανότητα καθαρισμού και μικρών πολυγωνικών κολυμβητικών δεξαμενών.

Στις προσφορές θα συνεκτιμηθούν στοιχεία όπως το κόστος του ετήσιου σέρβις και οι τιμές των αναλωσίμων υλικών που πρέπει να αναφέρονται στην οικονομική σας προσφορά .

Τα υλικά είναι παραδοτέα στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση χρέωσης μεταφορικών θα πρέπει να αναγράφονται στην οικονομική προσφορά.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 14/04/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 353/9322.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ