Μαρούσι 17/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Θέμα αγορά υποβρύχιου καθαριστή κολυμβητικών δεξαμενών σύμφωνα με την με αρ.680/4017 εισήγηση του τμήματος Κολυμβητηρίου.(έως 26/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά ενός αυτόματου υποβρύχιου καθαριστή κολυμβητικών δεξαμενών για καθαρισμό κολυμβητικής δεξαμενής 50μ με αυτόματη ανάδυση.

Στις προσφορές θα συνεκτιμηθούν στοιχεία όπως το κόστος του ετήσιου σέρβις και οι τιμές των αναλωσίμων υλικών που πρέπει να αναφέρονται στην οικονομική σας προσφορά .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 26/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 680/4017.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών