Μαρούσι 13/12/13

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Θέμα: αγορά μαύρου μελανιού για εκτυπωτή, σύμφωνα με την με αρ. 1112/11198 εισήγηση της εγκατάστασης του Προπονητηρίου .(έως 20/12/13).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά μαύρου μελανιού (τεμ. 4), για εκτυπωτή HP Deskjet, Ink Adbantage 4615, Ink cartridge 655 για τις ανάγκες του Προπονητηρίου. .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 20/12/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1112/11198.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών