Μαρούσι 25/02/14

Aρ.Πρωτ.221/9162

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

14PROC001888854 2014-02-25

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αγορά καρτών επικοινωνίας για το UPS Galaxy PW 40KVA σύμφωνα με την με αρ.221/9162 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 04/03/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά καρτών επικοινωνίας για το UPS Galaxy PW 40KVA ως ακολούθως

Κάρτα GTCI PCBA (τεμ.1)

Κάρτα AFSI PCBA (τεμ.1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 04/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 221/9162.Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών