Μαρούσι 19/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

15PROC002859732

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα Αγορά και αντικατάσταση πυκνωτών στα UPS του Κ.Σταδίου σύμφωνα με την με αρ.324/8691 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 26/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά και αντικατάσταση πυκνωτών στα UPS του Κ.Σταδίου ως ακολούθως:

  • πυκνωτές συνεχούς για UPS GALAXY 3000/10KVA(SKU:51030161SE) (τεμ.1)

  • πυκνωτές συνεχούς για UPS GALAXY 3000/20KVA(SKU:51030159SE) (τεμ.1)

  • πυκνωτές συνεχούς για UPS GALAXY PW/60KVA(SKU:34006041SE) (τεμ.3)

  • πυκνωτές συνεχούς για UPS GALAXY PW/120KVA(SKU:34006041SE) (τεμ.5)

  • πυκνωτές συνεχούς για UPS GALAXY PW/120KVA(SKU:34006041SE) (τεμ.5)

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 26/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 324/8691. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών