Μαρούσι 03/09/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αγορά ιματισμού (μπλουζάκια μακό) σύμφωνα με την με αρ.428/6101 εισήγηση του τμήματοςΑθλητικών Εγκαταστάσεων κ΄Εκδηλώσεων (έως 08/09/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια 50 μακό μπλουζάκια με το σήμα του Ο.Α.Κ.Α και από κάτω τη λέξη ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.

Πληροφορίες κα Χ.Μιχαήλ 210-6868124

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 08/09/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 428/6101. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών