Μαρούσι 17/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση φωτισμού κλειστού Κολυμβητηρίου πίνακας Π.5.2.2 σύμφωνα με τις με αρ.262/5331& 269/5332 εισήγηση του Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 25/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά των παρακάτω:

Ρελέ ισχύος ΑΒΒ ,ESB 20-20,20A,230V εντολή,2ΝΟ επαφές.(τεμ.30)

PLUG BOX ZUCCHINI CEPIVALION ,SB 5050-50-12,3F+N-63A-600V.(τεμ.2)

Για αποκατάσταση φωτισμού Κλειστού Κολυμβητηρίου πίνακας Π.5.2.2.

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 25/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται οι αριθμοί των εισηγήσεων 262/5331&269/5332. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών