Μαρούσι 22/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αγορά διαφανειών για μηχάνημα πλαστικοποίησης σύμφωνα με την με αρ.317/8052 εισήγηση του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων (έως 29/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά των παρακάτω διαφανειών για το μηχάνημα πλαστικοποίησης:

Laminating Pouches 216X303mm Glossy.(πακέτα 5)

Laminating Pouches 60X90mm Glossy.(πακέτα 5)

Πληροφορίες κα.Δ.Γούναρη 210-6834960

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 29/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 317/8052. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών